BİR YERDE SORUN VAR

Aşağıda 10 madde ile “Bir Yerde Sorun Var” başlığı altında tespitlerimi okuyacaksınız Bu tespitlerim akıl çalıştırmayla, fikir yürütmeyle ilgilidir. Aklınızı devre dışı bırakırsanız ve fikrinizi de geliştirmezseniz, bu hayatta sanki “sel içerisinde kütük” misali sürüklenir gidersiniz. Ancak hayatı ve varlık nedeninizi anlamak için size gerek olan akıl ve fikir doğrultusunda yaşamaktır.
“Sel içerisinde kütükler” anlamasa da, ben aklını ve fikrini çalıştıracak insanlara aşağıdaki 10 maddelik tespitlerimi “Bir Yerde Sorun Var” başlığı altında sunuyorum:

1-
Kafanda bir fikir ya da proje var. Bu fikir ve proje insanlığa faydalı ve birileri senin kafandaki bu fikir ve projeyi gerçekleştirdiğinde “Allah razı olsun” diyemiyor ve sevinemiyorsan bir yerde sorun var.
2-
Ne söylendiğinden çok kim söylediği öne çıkartılıyor ve “aynı şeyi sıradan bir vatandaş söylediğinde dikkate alınmayıp da unvanlı biri söylediğinde” dikkate alınıyorsa bir yerde sorun var.
3-
“Kainatta nizam ve bütünlük ile tartışılmaz uyum” kabul edilip de bunun bunun kıymet ve hikmeti gözden kaçırılıyorsa bir yerde sorun var.

4-
Filmlerdeki senaryolara gülüp ağlıyor, ancak “gerçek hayattaki komik olaylara ya da dramlara karşı ilgisiz” isen bir yerde sorun var.
5-
Bir dilek ya da istek dile getirilip de bunun “nasıl ya da kim tarafından yerine getirileceği” belirtilmiyorsa bir yerde sorun var.
6-
Hayatta bulunuşumuzu hep “zevk, eğlence ve gününü gün etme” temeline dayandırıp da dünyevi ya da uhrevi görev ve sorumluluk noktasında hiçbir düşünce ve kaygı içinde değilsek bir yerde sorun var.
7-
Akıl ve nefis birbirinin tam zıttıdır. Bu 2 zıtlık bir insanda hükümranlık kurmak ister ve biri diğerini güdümüne almak ister. “Aklın güdümündeki nefs, uysal bir kuzu, nefsin güdümündeki akıl, vahşi bir kurt gibidir.” Vahşi bir kurt ile aynı kulübede yaşamak mı,
bahçede uysal bir kuzu yetiştirmek mi? Tercih senin. Ancak şunu da bil, aklını nefsinin kontrol ve güdümüne sokuyorsan bir yerde sorun var.
8-
Herkes esasında bu Dünya’da yalnızdır. Yalnız doğar, yalnız ölür. Herkesin hesabı da yalnızdır. Ahirette herkes tek tek haşrolacak ve Dünya hayatındaki nefes alıp verdiği her günün ve her şeyin hesabını verecek. Bu açık gerçeğe rağmen, “herkese ne olursa bana da o olur” diyorsan bir yerde sorun var.
9-
Bir yolculuğa gidiyorsunuz ve hiçbir hazırlığınız yok. Gideceğiniz yolculukta o kadar lüzumlu teçhizat ve o kadar fazla lüzumlu şeylere ihtiyacınız var ki, siz umursamaz bir tavırla o gidecek yolculuk için, ne kıyafet, ne para, ne erzak, ne arkadaş, hiçbir şey planlamadan yola çıkıyorsunuz. Bu durumda size ne derler? Ben söyleyeyim size söylenecek sözü. Size “ahmak” derler. Bu sözü ciddi bir şekilde düşünün ve şu gerçeği tefekkür edin: Ahiret için yola çıktınızda sizin hiçbir hazırlığınız ve iman, amel ve ibadetiniz yoksa, size “ahmak” derler. “Ahmak olarak anılmayı” göze alıyorsanız bir yerde sorun var.
10-
Ahiret hayatı ile Dünya hayatı kıyas kabul etmez derecede bir araya gelmez. Yani birisi manevi ve maddi değer olarak 1, ise diğeri 10000000000000000000000000000000000 kadar, hatta sonsuz kadar farklıdır. Dünya hayatı 1 ise, Ahiret hayatı 10000000000000000000000000000000000, hatta sonsuz kadar değerlidir. Bu gerçeğe rağmen, Ahiret hayatına 1, Dünya hayatına 10000000000000000000000000000000000 kadar değer veriyoruz. Bu anlaşılmaz bir çelişkidir. Bu çelişki hakkında kafa yormuyorsanız bir yerde sorun var.
Not: “Bir yerde sorun var” başlığı altındaki çelişkili ve anlaşılmaz durumları çoğaltmak ve üzerinde saatlerce tefekkür etmek mümkündür. Çelişkileri tefekkür etmek için insanda sırf akıl değil, nefsin güdümünde olmayan akıl gereklidir. Bu çerçevede insanları düşündürmek için yazılarımı sürdüreceğim ve inşallah çok yakında “Sırf Akıl Yeterli midir” sorusunu sorarak, saf akıldan uzaklaşılması, nefsin güdümündeki akıl, aklın devre bırakılmasının dehşet sonuçları üzerine yazacağım.