Belediye Başkanından Fetih Mesajı

05-01-15-belediye-baskanindan-fetih-mesaji“Miladi yılın başlangıcı olan 1 Ocak aynı zamanda Mekke’nin Fethi’nin de yıldönümüdür. Bu fetih; dinlerini sadece Allah’a adayan ve Allah’a iman ve ibadet ettikleri için, yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılan Efendimiz ve ashabına Allah’ın en büyük lütfudur.Allah’u Teâlâ’nın kutlu kıldığı ve İslâm dininin merkezi olan Mekke, fetihle birlikte gerçek hüviyetine kavuşmuş, şirkten ve putperestlikten arınarak manevi bir şehir olma özelliğine kavuşmuştur. Tevhid inancı hâkimiyetini ilan etmiştir. Bu fetihten sonra diğer fetihler arka arkaya gelmiş ve İslâm, üç kıtaya hızla yayılmaya başlamıştır.Mekke’nin fethinden çıkarılacak çok dersler vardır. Bizler de ferdi olarak, kalplerimizdeki şirk ve putları kırıp atalım, Allah’la aramızdaki tüm engelleri ortadan kaldıralım… Önce gönülleri fethedelim, gönlümüzü yeni fetihlere açalım.Yaratıcımızın, bizi sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yeni bir yıla kavuşturduğu için şükrümüzü arttırmamız gerekirken, isyan ve inkâr bataklığına saplanarak, bozulmuş bir dinin müntesiplerinin arkasından şuursuzca sürüklenip gitmekten sakınalım.Bizim için önemli olan, tarihimizde değer taşıyan geçmişimizi geri plana alarak unutturmak, tarihimizde yeri olmayan değersiz kavramları ön plana çıkarıp gençliğimize zarar vermek isteyen her fikrin karşısında durup geçmişteki değerlerimiz için mücadele vermeliyiz. Milletimizin her ferdini bu konuda duyarlı ve hassas olmaya davet ediyoruzİslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve Rabbimizin bunun karşılığında Mekke’nin fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun.Tüm İslam âleminin Fetih yıldönümünü kutluyorum.