BASİT USUL BEYANLAR SİGORTACILAR DEĞİL MUHASEBECİLER ARACILIĞI İLE GÖNDERİLMESİ ZORUNLU

Muhasebeciler maliye ve vatandaş arasında köprüdür.mükelleflere aracılık yapmaktır.ancak malasef çoğu vatandaşımız bu işleri işin ehli olmayan sigortacılara yaptırmaktadır. basit usllerde En kısa süre içerisinde bir mali müşavir ile anlaşıp basit usul beyanlarınız göndermesi için anlaşmanız menfaatinize olacak,Çünkü bir muhasebeci olmadan artık beyanname gönderemezsiniz daha önemlisi faturaların 3 ayda bir sisteme girilmesi zorunludur.Benim en çok tuhafıma giden sigortacı muhasebesini mali müşavire yaptırıyor ama kendiside basit usulü takip ediyor.
DEFTER BEYAN SİSTEMİNİ KULLANMA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR
486 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeye göre basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları 1 Ocak 2018, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlıyor.
· Sistemi kullanmak için başvuru yapılması zorunlu olup, 31/12/2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31 Ocak 2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapılabilecektir.
· İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden (izleyen ayın 24. gününden) fazla geciktirilemeyecektir.
· Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün (basit usulde vergilendirilen mükellefler için 25 Şubat, diğer mükellefler için 25 Mart günü) saat 23:59’a kadar yapılabilir.
· Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilecektir.
· Geçici Madde ile yapılan düzenlemeye göre basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar, 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecekltir.
· Defterlerin açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde, kapanış onayı defterlere ait oldukları takvim yılının son ayını takip eden dördüncü ayın sonuna kadar başkanlık tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.
· Defter-Beyan Sistemi üzerinden yapılan işlemlerin, girilen kayıtların, deftere kaydedilmesi işleminin ve beyanname, belge, bildirim ile dilekçelerin verilmiş/düzenlenmiş/yapılmış sayılması için Sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması gerekmektedir.
· Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler.
Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine Başvuruyu Nasıl Yapacak ?
Basit usule tabi mükellefler başvurularını;

– Kendileri,
· Ekte Bulunan ve söz konusu tebliğ ekinde bulunan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ile düzenledikleri meslek odaları ,- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları (Muhasebecileri)
aracılığıyla yapabilirler.
Basit Usul Mükellefler Kayıtları kendi tutup Defter Beyan Sistemine Kayıt Yapabilirler mi ?
2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak ? Basit usul mükellefleri basitlikten çıkararak kayıt sistemine geçirerek gerçek usule yakınlaştırdığını bahsetmiştik. Çünkü Basit usuller artık kayıtlarını kendileri tutamayacak. Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine belge fatura vb. kayıt veya giriş yapamayacak. Sadece defter beyan sisteminde girişi veya kaydı yapılan belgeleri görebilecekler.
Defter beyan sistemine Basit Usul mükellefler adına Ya bağlı bulundukları meslek odaları tarafından yada Meslek mensubu yani muhasebeci tutarak muhasebecileri tarafından giriş ve kayıt yapılabilecek.
Meslek odalarının veya Muhasebecilerin basit usul mükellef adına defter beyan sistemine kayıt yapabilmesi için aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapması gerekecek. Yapılacak sözleşmeler yazımızın en altında bulabilirsiniz.
Defter Beyan sisteminin basit usullerin kullanımından artık sadece kendileri değil meslek odaları veya muhasebecileri de sorumlu olacak.
Basit Usul Mükelleflerin Sistemi Kullanması Zorunlu mu ?
2018 Basit Usul Defter Beyan Sistemi Nasıl Olacak ?
486 Sıra No’lu Vuk Tebliği ile gelen defter beyan sistemini Basit Usul Mükelleflerin kullanması 01/01/2018 tarihinden itibaren zorunludur.
ALİ CABADAK
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ali_cabadak@hotmail.com
0545 901 78 98