BAĞKUR YETİM AYLIKLARI NEDEN KESİLİYOR

Sosyal güvenlik kapsamında dul ve yetim aylığı bağlanmasını sağlayan ölüm sigortasında gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri yönünden sigortalının ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat uygulanıyor.
Buna göre, ölüm tarihleri itibariyle Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak sahiplerinde aranan koşullar yasa değişiklikleri ve bunların iptalleri nedeniyle farklı farklı oluşmuş bulunuyor.
1972-2000 ile 2001-2003 dönemlerinde bağlanan aylıklar
Buna göre 1/10/1972-3/10/2000 tarihleri arasında ve 8/8/2001-1/8/2003 tarihleri arasında ölen Bağ-Kur sigortalısından dolayı ölüm aylığı bağlanması için en az 3 yıllık hizmeti bulunması, kendisinden dolayı erkek çocuklarına yetim aylığı bağlanması için;
“Çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olması” şartı;
kız çocuklarına yetim aylığı bağlanması için;
“Evlenmemiş olmak ve geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” şartları aranıyor.
2000-2001 ile 2003-2008 dönemlerinde bağlanan aylıklar
Buna karşın Bağ-Kur sigortalısının ölümünün 4/10/2000-7/8/2001 tarihleri arasında veya 2/8/2003-1/10/2008 tarihleri arasında gerçekleşmesi halinde ölen Bağ-Kur sigortalısından dolayı ölüm aylığı bağlanması için en az 5 yıllık hizmeti bulunması, bu sigortalının erkek çocuklarına yetim aylığı bağlanması için;
“1479 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan 18 yaşını, ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olma” koşulu,
kız çocuklarına yetim aylığı bağlanması için ise “Evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan ve 1479 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan” koşulları aranıyor.
Gelir tespiti
1/10/1972-3/10/2000 tarihleri arasında ve 8/8/2001-1/8/2003 tarihleri arasında ölen Bağ-Kur sigortalılarının kız çocukları için aranan “Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” şartının tespitinde kız çocuklarının sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadığı ve buralardan aylık alıp almadığı, tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının asgari ücret (brüt asgari ücret, şu an 1777,50 TL) tutarının altında olup olmadığı hususları sosyal güvenlik denetmenlerince tespit ediliyor.
Dul aylığı veya kira geliri engel
1/10/1972-3/10/2000 tarihleri arasında ve 8/8/2001-1/8/2003 tarihleri arasında ölen Bağ-Kur sigortalısı ana-babasından dolayı yetim aylığı alan ve evli olmayan kız çocuğunun eşinden dolayı SSK veya Emekli Sandığı’ndan aldığı dul aylığı, tapuda üzerine kayıtlı gayrımenkullerden elde ettiği gelirler yetim aylığına engel olabiliyor.
Kuru yanında yanan yaş olmayın
SGK Bağ-Kur sigortalısı ana-babanın ölüm tarihindeki şartlara bakarak kızına daha önce bağladığı yetim aylığını kesip tespit ettiği yersiz ödemeleri geri istiyor. Bu arada aslında ölümün gerçekleştiği dönemsel bağlanma şartları itibariyle kesilmemesi gereken Bağ-Kur yetim aylıklarına da piyango vurup kesildiği görülüyor. Bu nedenle Bağ-Kur’lu ana-babasından dolayı aylığı kesilen kız çocuklarının dönemsel şartlarını iyi bilmesi, ya da bir bilene danışmasında kendileri açısından fayda bulunuyor.