AŞK İÇİN / HAK İÇİN

Aşk ve Hak, iki kelime ve ikisi de birden düştü dilime. Hem dilime ve hem de kâlbime. İkisi de birbiriyle yüzde yüz ilgili ve içiçe iki kelime.
Aşk denildiğinde hakiki aşk da akla gelir, mecazi aşka da akla gelir. Mecazi Aşk’tan hakiki Aşk’a bir yol vardır. Bu yoldan geçmiştir tüm masum ve samimi aşıklar. Mecnun ne diyor, “ararken Leyla’yı, buldum Mevla’yı.”
İşte Biz de Aşk ile, Hak ile olmayı birbirinden ayrılmaz bir bütün görüyoruz. Adeta bir madalyonun 2 yüzü gibi. Adeta bir elmanın 2 yarısı gibi.
Bu duygu ve düşüncelerle “Aşk için ve Hak için sesleniyoruz.”

AŞK İÇİN SESLENİŞLERİM:
1- Aşk için baş-yaş mühim değil.
Aşk için göz-kaş mühim değil.
Aşk için göz-yaş mühim.

2- Aşk için mesafeler mühim değil.
Aşk için çileler, safalar mühim değil.
Aşk için kalemler, sayfalar mühim.

3-
Aşk için kavuşmak, buluşmak mühim değil.
Aşk için yâri kola takmak mühim değil.
Aşk için yola çıkmak mühim.

4- Aşk için pişmanlık ve “eyvah” mühim değil.
Aşk için acılar, çekilen “ah” mühim değil.
Aşk için “ya bismillah” mühim.

5- Aşk için Dünya da, Ahiret de mühim değil.
Aşk için fırtına da, sükunet de mühim değil.
Aşk için Hak yolunda “şehadet” mühim.

HAK İÇİN SESLENİŞLERİM:

1- Hak için, yalnızca adaletin tecellisi mühim.
Adalet yoksa,herşey boş, tesellisi ne mümkün!
Hak için adalet, halk için adalettir.

2- Hak için çabaların ve gösterdiğin mücadele.
Sonsuz değerdedir, sığmaz hiçbir bedele.
Hak için mücadele, halk için mücadeledir.

3- Hak için yola çıktığında, melekler yoldaşındır.
Sağında-solunda enbiya ile evliya koldaşındır.
Hak için yola çıkmak, halk için yola çıkmaktır.

4- Hak için çile çeken, ahiret için tohum eker.
Ahiret bahçesinin güllerini bu Dünyada diker.
Hak için çile çekmek, halk için çile çekmektir.

5- Hak için her yaptığın her şey bir yere kaydedilir.
Amel Defteri ne silinir, ne de kaybedilir.
Hak için çalıştığını Allah bilir, halk bilmese de.

Not: Çok bilinen bir söylemdir, “Hakka hizmet, halka hizmettir. Halka hizmet, Hakka hizmettir.” Şimdi bu yazı sonunda sizleri bu söz üzerine düşünmeye çağırıyorum. Siz düşünürken ben de şu sözü haykırıyorum: “Aşk üzere yaşayan Hak üzere yaşar. Hak üzere yaşayan Aşk üzere yaşar.” Yüce Rabbim Bizler Aşk’tan ve Hak’tan ayırmasın.Amin.

Ahmet SANDAL