ANARŞİ VE TERÖR

Bu vatanda toplumsal ve sosyal hayatımızın anarşi ve terörden kurtulması için beş esas lazım ve zaruridir;

1. Değişik toplumsal tabakalar birbirlerine karşı hürmetli ve saygılı olmalılar.

2. Toplumsal zümreler kendi aralarında  ve diğer zümrelere/insanlara karşı merhametli olmalı.

3. Hem fertler hem de gruplar arasında emniyet, itimat, güven bağlarının sımsıkı oluşması gereklidir.

4. Haram ve helali bilmek ve haramdan her daim çekinmek lazımdır.

5. Serseriliği, isyanı ve eşkiyalığı bırakarak hak ve adalet düsturları üzerine tesis edilmiş ve kamu güvenliğini sağlamakla mükellef olan devlet otoritesine itaat etmek icab eder.

Anarşinin veya genç yaşta teröre kapılıp aldanarak dağa çıkan terör örgütü mensuplarının ya da anarşistlerin gayri meşru hareketlerinin altında yatan esas neden, uzun yıllar gelmiş geçmiş iktidarlar boyunca yapılan yanlışlardır. Yani vatana, millete, dine, toplumsal birimlerin ve fertlerin haysiyet ve şereflerine tamamen zit düşen bu terörizim odaklı kitlesel hareketler uzun yıllar yapılan yanlışların ve öngörülemeyen sonuçların bize yaşattığı belalardır.

Ülkemizde terörü besleyen en büyük neden Güneydoğuda yaşayan halkın ekonomik yatırımlar, eğitim ve özelliklede din ve ahlak terbiyesinden mahrum bırakılmış olmalarıdır kanımca. Hükümetlerin bir çoğu eğitim yuvaları açıp bölgeye yatırımlar yaparak bölgenin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasını sağlamak yerine (Dersim katliamında olduğu gibi) sudan bahanelerle bölge halkının üzerine masum, çoluk-çocuk, genç, ihtiyar demeden bombalar ve kurşunlar yağdırarak büyük katliamlar yapmıştır. Bu iktidarlar zulüm ve katliamın en alçakça ve zalimcesini deruhte etmekle tarihe geçtiler.

Bugünkü noktaya yıllar yılı enkaza dönüştürülmüş; ciddi manada ağır, külfetli ve sıkıntılı geçen ve uzun yıllar boyunca uygulanan haksız ve adaletsiz politikalar neticesinde gelinmiştir.

Serkan İPEK