ALLAH’IN HAS KULLARI

“Siz ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir. O halde yanlız bana kulluk edin.” (Ankebut 56).

Rahman’ın Has kulları olan kimseler yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahillerle muhatap olduklarında selam der geçerler. Yine onlar gecelerini rablerinin huzurunda secdeye vararak ve kıyama durarak geçirirler. Ve onlar Rabbimiz derler cehennem azabını bizden uzak eyle çünkü onun azabı oldum olası pek zorlayıcı, pek şiddetli gerçekten de o ne kötü bir ikametgah. Ne fena bir makamdır.

Onlar ki İnfak ettikleri zaman ne saçıp savururlar ne de pintilik ederler; zaten bu ikisi arasındaki bir yol dengeli bir tavırdır. Onlar ki Allah’la beraber bir başka ilaha yalvarıp yakarmazlar. Meşhur ve haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar, zina etmezler. Zira her kim bunları yaparsa günaha batmış olur; kıyamet gününde onun terkedilmişlik acısı da kat kat olur ve orada onursuz bir biçimde bir başına kala kalır.

Kim tevbe eder, yürekten inanır ve sorumlu davranırsa Allah işte böylelerinin kötü gidişatını iyi gidişata tebdil edecektir. Hem zaten Allah merhameti sınırsız bir bağışlayıcıdır. Kaldı ki her kim tevbe eder ve sorumlu davranırsa işte sadece böyleleri Allah’a gereği gibi yönelmiş sayılacaktır.

Yine onlar ki yalan ve sahte olandan yana şahitlik etmezler; yararsız ve anlamsız olan şeylerle karşılaştıklarında da vakarla geçip giderler.

Yine onlar ki rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman sağırlar ve körler gibi dinlemeden anlamadan üzerine üşüşmezler. Ve onlar der ki: Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller ver ve bizi muttakilere önder eyle.

İşte böyleleridir zorluklara karşı göğüs germeleri sebebiyle cennet köşkleri ile ödüllendirilecek kimseler. Hem oraya esenlik ve mutluluk tebrikleri ile buyur edilecekler. Onlar o ortamda ebedi kalacaklar. O ne güzel bir ikametgah ne kutlu bir makamdır. (Furkan 63 ve 76. ayetlerden kesit)

Ben görünür görünmez, bilinir bilinmez tüm iradeli varlıkları, sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. (Zariyat 56).

Selam ve dua ile.