AHMET SANDAL ANKARA VE ANTALYA’DA 3 SEMİNER SUNDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı ve Şair Yazar Ahmet SANDAL, ahlak, adalet ve etik değerler konusundaki eğitim seminerlerini 9 yıldır kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ve memurları muhatap alarak sürdürüyor.

Ahmet SANDAL, bu çerçevedeki son 3 seminerini Ankara ve Antalya’da gerçekleştirdi. Sözkonusu seminerlerde, ahlak, adalet ve etik değerlerin tarihsel, güncel ve küresel özellikleri hassasiyetle belirtilerek, felsefi ve fikri altyapısı noktasında kapsamlı bilgiler veriliyor, Platon, Sokrates, Farabi, Yusuf Has Hacip, Nizam’ül Mülk, Victor Hugo ve ahlak, edep ve etik değerler üzerinde çalışma gerçekleştiren benzeri filozoflardan bahsediliyor. Bu şekildeki bir başlangıçtan sonra 5176 sayılı Kanun kapsamındaki Kamu Görevlilerinin uymaları gereken Etik Davranış İlke ve Kuralları ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Seminerlerde, “kamu görevinin yerine getirilmesinde hizmet bilinci taşımak, halka hizmet bilincinde olmak, hizmet standartlarına uymak, kurumların hedef ve misyonuna bağlı olmak, dürüstlük ve tarafsızlık içinde çalışmak, kamu görevlilerinde bulunması gereken saygınlığa ve güvenine zarar vermemek, nezaket ve saygı kurallarından ayrılmamak, hediye almamak, çıkar çatışmasından kaçınmak, tasarrufa özen göstermek ve kamu kaynaklarını dengeli kullanmak, gizli-saklı iş yapmamak ve şeffaf olmak, hesap vermeye her daim hazır olmak ve benzeri ilke ve kurallar örneklerle anlatılıyor ve “adalet ve eşitlik, iyilik ve doğruluk, kanun devleti ve hukuk devleti ile etik ve hukuk farkının” altı çiziliyor. Ayrıca, kamu yararı, etik, ahlak, adalet, doğruluk, meslek ahlakı, iş ahlakı, ahilik ve benzeri kavramlar hakkında bilgi sunuluyor.

Şair Yazar Ahmet Sandal, bu çerçevedeki son 3 seminerini 10.10.2018 tarihinde Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nde, 29.10.2018 ve 07.11.2018 tarihlerinde Antalya’da Devlet Memurları Kanunu’nun anlatıldığı eğitimler çerçevesinde sunmuştur. Sunum sonunda katılımcılara Etik Değerler Semineri Katılım Belgesi takdim edilmektedir.

Ahmet SANDAL’ın sözkonusu eğitim seminerleri ilerleyen günlerde başka kamu kurum ve kuruluşlarında da gerçekleştirilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı ve Şair Yazar Ahmet SANDAL, ayrıca, 10-14.12.2018 tarihlerinde Pazarcık İlçesinin taşra ortaokullarında (eskiden köy, şimdi mahalle olarak anılan yerlerdeki ortaokullarda) 8. Sınıf öğrencilerine “Özgüven Kazanmak ve Başarılı Olmak” üzerine seminerler sunacak ve ortaokuldaki gençlere kitaplarını hediye edecektir.