65 YAŞINI DOLDURAN TARIM BAĞ KUR LU İSTEĞİ HALİNDE ZORUNLU EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN ÇIKIYOR

5510 sayılı Kanunun 4-1 (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar sigortalı sayılmışlardır.

6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 6. ve 9. maddelerinde 01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile tarımsal faaliyette bulunanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının başlatılması ve sona ermesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

65 YAŞINI DOLDURANLARIN SİGORTALILIKLARINI SONLANDIRMASI

65 yaşını doldurmaları nedeniyle sigortalılıklarının iptal edilmesi için talepte bulunanlardan, iptalini istedikleri sigortalılık sürelerinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmış olanlar, SGK tarafından yapılan sağlık giderlerinin sigortalılardan tahsil edileceği bilgisi verilerek ,sigortalılıklarının sona erdirilmesine ilişkin talepleri SGK tarafından işleme alınacaktır.

Sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin talepte bulunan sigortalıların dilekçelerinde sigortalılıklarının sona erdirilmesini istedikleri tarihte 65 yaşını doldurmayanların sigortalılıkları sona erdirilmeyecek. 65 yaşını doldurdukları tarihte veya bu tarihten sonraki bir tarihte sigortalılıklarını sona erdirebileceği hususunda SGK tarafından sigortalılar bilgi verilecektir.

Sigortalıların bu konuda yeniden talepte bulunmaları halinde bir yıllık müracaat süresinin hesabında ilk dilekçelerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak yeni dilekçelerinde belirttikleri tarihe göre sigortalılıkları SGK tarafından sona erdirilecektir.

MİAD TARİH 25.02.2011 DİKKATE ALINIYOR

5510 Kanunun 4-1 (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıkları devam edenlerden 6111 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 25.02.2011 tarihinden itibaren 65 yaşını doldurmaları nedeniyle sigortalılıklarının sona erdirilmesi için yazılı talepte bulunanların, taleplerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren sigortalılıkları sona erdirilecektir.

Örnek 1:

09.04.2011 tarihinden itibaren sigortalılığı başlatılan sigortalı Hüseyin Bey , 15.07.2011 tarihinde SGK kayıtlarına intikal eden dilekçesinde 65 yaşını doldurması nedeniyle sigortalılığının sona erdirilmesini talep etmiştir. Tescil tarihinden önce 65 yaşını dolduran sigortalının yazılı talebinin SGK kayıtlarına intikal ettiği 15.07.2011 tarihi itibariyle sigortalılığı sona erdirilecektir.

Örnek 2:

21.04.2011 tarihinden itibaren sigortalılığı başlatılan sigortalı Hasan Bey, 09.08.2011 tarihinde SGK kayıtlarına intikal eden dilekçesinde tescil tarihinden önce 65 yaşını doldurması nedeniyle 21.04.2011 tarihi itibariyle sigortalılığının sona erdirilmesini talep

etmiştir. Sigortalının talebinin SGK kayıtlarına intikal ettiği 09.08.2011 tarihinden itibaren sigortalılığı sona erdirilecektir.

Örnek 3:

05.06.2007 tarihi itibariyle tarım sigortalılığı başlatılan Davut bey, 29.09.2011 tarihinde 65 yaşını dolduran ve 65 yaşını doldurması nedeniyle sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin dilekçesi 10.10.2012 tarihinde SGK kayıtlarına intikal eden sigortalının 10.10.2012 tarihinden itibaren sigortalılığı sona erdirilecektir.