5362 NOLU ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

5362 Nolu esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları kanunun 56 Maddesi  esnaf sanatkarlar odası yönetim kurulu ve başkanın alacağı huzur hakları ile çalışanaların alacağı ücretleri belirleyen düzenlemeler yapılmıştır.bizde merak ettik İlçemizde bulunan Pazarcık esnaf ve sanatkarlar odasının başkan ve yönetim kurulunun ne kadar huzur hakkı aldığı ile ilgili bilgi almak için odaya üye olan bir kişinin yazılı başvurusu olacağı cevap alındığında siz değerli okuyucularımızla paylacağımı buradan duyurmak istedim ,kamuoyuna duyurulur

Aylık ücretler ve huzur hakları

MADDE 56. — Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, yönetim kurulu başkanı ve başkan vekilleri ile denetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler ile merkez dışından genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu toplantılarına katılacak üyelere ve bunların görevlendirilmelerinde ödenecek yolluk ve konaklama ücretleri, aşağıda belirtilen hadleri aşmamak kaydıyla ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir.

  1. a) Yönetim kurulu başkanlarına;

Odalarda üye sayısı 100-500 olan odalarda asgari ücret, 501-1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı, 1501-3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı, 3001-10000 olan odalarda asgari ücretin dört katı, 10001 ve daha fazla üyesi olan odalarda asgari ücretin beş katı,

Birliklerde üye oda sayısı 25’e kadar olanlarda asgari ücretin üç katı, 26-50 olanlarda asgari ücretin dört katı, 51-100 olanlarda asgari ücretin beş katı, 101-150 olanlarda asgari ücretin altı katı, 151 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı,

Federasyonlarda üye oda sayısı 50’ye kadar olanlarda asgari ücretin beş katı, 51-100 olanlarda asgari ücretin altı katı, 101 ve daha fazla olanlarda asgari ücretin yedi katı,

Konfederasyonda Genel başkana asgari ücretin on katı,

  1. b) Yönetim kurulu başkan vekillerine; (a) bendinde belirtilen miktarların 2/4’ü,
  2. c) Denetim kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4’ü,
  3. d) Disiplin kurulu üyelerine; (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/4’ü,

Aylık ücret,

  1. e) Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına (a) bendinde belirtilen ücretlerin 1/5’i huzur hakkı,

Alırlar. Bu ücretler brüt asgari ücret üzerinden net olarak ödenir.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organ üyelerinin yurt içi harcırahları, asgari ücretin 1/5’inden, yurt dışı harcırahları ise en yüksek Devlet memuruna ödenen günlük harcırahtan fazla olamaz.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda görevli olanlar, bu görevlerine ait ücretlerden yüksek olanı alırlar. Organ üyeleri, meslek kuruluşları iştiraklerinden en fazla birinden ücret alabilirler.

Aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmez.

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları personelinin işe alınmalarına ve ücretlerinin belirlenmesine yönetim kurulu karar verir.