3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTI 18 YAŞ ALTI SİGORTALILIK SÜRESİ

3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTI 18 YAŞ ALTI SİGORTALILIK SÜRESİ

1- KADEMESİZ EMEKLİLİK – Erkek 08.09.1976 tarihinden önce işe girerse 25 yıl ve 5.000 günle normal; 15 yıl, 55 yaş ve 3.600 günle yaştan emekli oluyor. – Kadın 08.09.1981 tarihinden önce işe girerse 20 yıl ve 5.000 günle normal; 15 yıl, 50 yaş ve 3.600 günle yaştan emekli oluyor.

2- KADEMELİ EMEKLİLİK – Erkek 09.09.1976 tarihinden sonra işe girerse 25 yıl, 44-58 yaş arasında ve 5.000 ile 5.975 gün arasında KADEMELİ emekli oluyor. – Kadın 09.09.1981 tarihinden sonra işe girerse 20 yıl, 40-56 yaş arasında ve 5.000 ile 5.975 gün arasında KADEMELİ emekli oluyor. – Gene bu tarihlerden sonra işe girenler 15 yıl, 50/55 yaş ve 3.600 günle yaştan emekli oluyorlar. Fakat 15 yıl, 50/55 yaş ve 3.600 bunlardan bir tanesi 23.05.2002 tarihinden sonra doluyorsa, en son hangisi tahakkuk ederse; kadın 50 ile 58, erkek 55 ile 60 yaş arasında yaştan kademeli emekli oluyor.

3- GEÇ EMEKLİLİK 09.09.1999 tarihinden sonra işe girenlerse, – Erkek 60, kadın 58 yaşında 7.000 günle normal emekli olur. – Veya erkek 60, kadın 58 yaş, 4.500 gün ve 25 yıl ile yaştan emekli olur.

4- EN SON EMEKLİLİK – 01.05.2008 tarihinden sonra işe giren kadın 58 yaş ve erkek 60 yaş ve 7.200 günle normal emekli oluyor. – Gene 01.05.2008 tarihinden sonra işe giren kadın 61 yaşında, erkek 63 yaşında 5.400 günle yaştan emekli oluyor.

5- ŞANSSIZ EMEKLİLİK! – 09.09.1999 tarihinden sonra işe girenlerin 15 yıl ve 3.600 günle yaştan emekli olma şansları yoktur.

18 YAŞ ALTI SİGORTALILIK SÜRESİ YAŞLILIK MALÜLLÜK ÖLÜM AYLIĞINDAKİ DURUMU

hizmet sözleşmesiyle bir işverene bağlı olarak 18 yaş altında geçen süreler, yaşlılık aylığına hak kazanma da dikkate alınacak mı? Bu sorunun cevabı, 5510 sayılı Yasa’nın 38’inci maddesi ile geçici 6’ncı maddesinde yer almaktadır. Konuyu açıklamadan evvel, iki kavramı tanımlamakta fayda var. Sigortalılık süresi: Sigortalılık başlangıcından itibaren (prim ödenerek veya ödenmeden) geçen süreyi ifade eder. Prim ödeme gün sayısı: malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin bildiriminin yapıldığı/ödendiği gün sayısı anlamına gelmektedir. A) SSK’ ya tabi olarak 1/4/1981 tarihi ve sonrası malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık sürelerinin, 18 yaşını doldurdukları tarihte başladığı kabul edilecektir. Ancak, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri ise prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir. B) SSK’ ya tabi olarak 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar: SSK’ ya tabi olarak 1/4/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında, sigortalılık süresinin hesabında, tescil tarihinin 18 yaşın öncesi mi, sonrası mı olduğu önem taşımaz. Buna göre, 4/1- (a) sigortalılarının, (eski deyimle SSK’lı) sigortalılık

süresinin başlangıcı 1/4/1981 tarihinden önce ise yaşa bakılmaksızın sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri de, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilecektir Bu durum, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden (1.10.2008 ) önce sigortalı olan 4/1-(a) sigortalıları için yalnızca yaşlılık aylığı bağlanmasında geçerli olup, malullük ve ölüm aylıklarında uygulanmayacaktır.