Ali CabadakYazarlar

3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ

506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları Nasıl Gelişti?
4759 sayılı Kanunla 23.05.2002 tarihinden geçerli olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinde yapılan değişiklikle anılan bendin (a) alt bendinde yer alan 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları

08.09.1999 tarihinden 23.05.2002 tarihine kaydırılmış ve bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

23.05.2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.

– 24.05.2002 ile 23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52,

erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2005 ile 23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54,

erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2008 ile 23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56,

erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58,

24.05.2011 ile 23.05.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,

– 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,

halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

50 yaşındaki Kadın sigortalılar 58 yaşında , Erkek sigortalılar 60 yaşında emekli olacaklardır.

Kısacana Kadınlar 8 yıl,erkekler ise 5 yıl emeklilikleri ileri tarihe ertelendi.

Ø 15 yıllık sigortalılık süresi

Ø 50 yada 55 yaşın girildiği tarih

Ø Emeklilik için aranan 3600 günün tamamlandığı tarih

Bu üçlü sorgulama sistemi ile birlikte sonuca gidiliyor.

Kısacana üç unsur bir arada gerçekleşmedikçe emekli olamazsınız.