2019 YILINDA CENAZE YARDIM TUTARLARI

2019 YILINDA CENAZE  YARDIM TUTARLARI
28 Ağustos 2019 Çarşamba - 826 kez okunmuş
Facebook 0 Twitter 0

Ø TBMM Vekil

Ø Devlet Memuru

Ø İşçi,Esnaf(Tarım İşçi/Tarım Bağ-Kur) ölümü olmak üzere.

Vekil Ölürse Cenaze Yardımı!

3671 sayılı Kanunun ile TBMM Üyelerinin Kazanımları Düzenlenmiştir.

Sosyal Haklar Başlığında;

Ölüm Yardımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ölümleri halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet Memurunun almakta olduğu aylığın (ek gösterge dahil) 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden usulü dairesinde ve resen ödenir.Yasama Organı üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm yardımları yapılmaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Görev de Vefat eden vekilimize:
Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL)

1 Ocak

2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67

12 katı;

Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL) Cenaze Yardımı

1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67 14.888,06

Görev Süresi Bitenler İçin Bu Yardım Tutarı:
Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL) Cenaze Yardımı

1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67 7.444,03

657 Tabi Memurlar İçin Ölüm Yardımı:

Memurun ölümü halinde sağlığında bildirdiği kimseye, bildirim yapmamışsa eşine ve çocuklarına, hiçbiri olmaması halinde ana ve babasına, onlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı ödeneği, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Yürürlük Tarihi Aylık Katsayı Gösterge Ek Gösterge En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (TL) Cenaze Yardımı

1 Ocak 2019 0,130597 1.500 8.000 1.240,67 2.481,34

Memur’un bir diğer avantajı SGK Ölüm Yardımından yararlanır.

Emekli olması halinde 5434 göre emekli aylığının bir aylık tutarında yardım alacaktır.

İşçi ve Esnaf Ölürse Yardım Tutarı:

5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında cenaze ödeneği tanımlaması yapılmıştır; İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine SGK Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 20,30 olarak açıklanması nedeniyle 2018 yılında 595,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2019 yılı için 716,00 TL olarak belirlenmiştir.

TARIM İŞÇİSİNE CENAZE ÖDENEĞİ :

2925 sayılı Kanun gereğince;

Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.

SONUÇ:

Vekil ölünce : 14.888.- TL

Memur ölünce : 2.481.- TL

İşçi ve Esnaf Ölürse : 716.- TL

Yorumlar kapatıldı.

 
PAZARCIK HAVADİS GAZETESİ
İnce Ofset ve Matbaacılık www.pazarcikhavadis.com
Şehit Nurettin Ademoğlu Mah. pazarcikhavadisgazetesi@hotmail.com
Prof.Dr. Faruk Özer Cad. No:77 pazarcikhavadis@gmail.com
Pazarcık/Kahramanmaraş info@pazarcikhavadis.com
TEL: 0 344 311 48 85
TEL: 0 536 201 05 94 Köşe yazılarında sorumluluk yazı sahibine aittir.