15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM

ERKEK SİGORTALILAR İÇİN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI
Yürürlükte olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısı ile yaşlılık aylığı bağlanması (emeklilik) konusunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
Bu konudaki düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değiştirilmiştir.
Yürürlükten kaldırılmış olan 60 ıncı ve halen yürürlükte olan geçici 81 inci maddesi ;

506 Sayılı Kanuna Göre 15 Yıl 600 Günle Emekli Olma Şartları (SSK Sigortalıları İçin) :
506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 81 inci maddenin (C) bendinde yer aldı. SSK (4/1-a) sigortalılarının
15 yıl sigortalılık süresi 3600 prim ödeme gün sayısı ile emeklilik işlemleri halen bu geçici maddeye istinaden yürütülmektedir.
Yalnız bu kazanılmış hak sadece 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalıları için geçerli olduğundan, 8/9/1999 tarihi veya sonrasında işe girmiş olanlar bu haktan yararlanamaz.
81 inci maddenin (C) bendinde yer alan hükümlere göre 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalılarından;
– 23.5.2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
– 23.5.2002 tarihinde bu şartları yerine getirememiş olanlardan, 15 yıllık sigortalılık süresi erkek ise 55 yaş 3600 prim ödeme gün sayı şartını;
a) 24.5.2002 ile 23.5.2005 tarihleri arasında yerine getirenler erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
b) 24.5.2005 ile 23.5.2008 tarihleri arasında yerine getirenler erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
c) 24.5.2008 ile 23.5.2011 tarihleri arasında yerine getirenler erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
d) 24.5.2011 ile 23.5.2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
e) 24.5.2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,
şartıyla emekli olabilirler.

KADIN SİGORTALILAR İÇİN 3600 GÜNLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kadın sigortalı 01/04/1981 öncesi işe girmiş ,50 yaşında 15 yıl sigortalılık süresi 3600 günle emekli olur.

Bunun içinde kademeli geçiş tablosuna bakmamız gerekir.

a.)15 yıl

b.)3600

c.)50 yaş
KADINLARIN 3.600 GÜNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI 15 YIL + 50 YAŞ +3600 GÜN ŞARTINI YERİNE GETİRDİĞİ TARİHSİGORTALILIK SÜRESİYAŞGÜN SAYISI23.05.2002’den önce1550360024.05.2002-23.05.20051552360024.05.2005-23.05.20081554360024.05.2008-23.05.20111556360024.05.2011’den sonra15583600

Kısaca 08/04/1981 öncesi sigortalı olanlar yaş şartına takılmaz 15 yıl 3600 günle 50 yaşında emekli olur.