1 MAYIS 2008 DEN SONRA İLK DEFA BAĞ KUR LU OLANLAR HANGİ ŞARTLARDA EMEKLİ OLUR

5510 sayılı Kanunla ilk defa 01/05/2008 tarihinden sonra sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından genel hükümle göre aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir.
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlara uygulanacağı belirtilmekle birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında 30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra;
 1479(Bağ-Kur) ,
 2926(Tarım Bağ-Kur) sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.
İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için de uygulanır.
1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan;
4 (b) sigortalıları için
 Kadın ise 58,
 Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşullarının 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kademeli süreçte, 1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenir.
28 inci maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanır.
İLGİLİ KANUN 4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ
EN AZ
No Madde No Yaş Gün
Sayısı
Kadın erkek (4/b) Sigortalıları
5510 28/İki a 01.05.2008 – 31.12.2035 58 60 9000
28/ üç 01.05.2008 – 31.12.2035 61 63 5400
28/İki b ve üç 01.01.2036 – 31.12.2037 59 61 9000
62 64 5400
01.01.2038 – 31.12.2039 60 62 9000
63 65 5400
01.01.2040 – 31.12.2041 61 63 9000
64 65 5400
01.01.2042 – 31.12.2043 62 64 9000
65 65 5400
01.01.2044 – 31.12.2045 63 65 9000
65 65 5400
01.01.2046 – 31/12/2047 64 65 9000
65 65 5400
01.01.2048 65 65 9000
65 65 5400